فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش‌هایی با قدمت صد سال در زاهدان درمعرض نمایش قرار گرفت
ابوبکر نرماشیری از زاهدان اظهار داشت: فرش‌هایی با قدمت صد سال در نمایشگاه دست بافته‌های داری در موزه جنوب شرق در زاهدان در معرض دید عموم قرار گرفت.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی با اشاره به اینکه دست بافته‌های داری در این نمایشگاه از نوع فرش و گلیم هستند، گفت: قدیمی‌ترین فرش‌های به یادگار مانده در موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی در سراسر دنیا مربوط به ایران هستند که در دوره‌های مختلف از ایران خارج شده‌اند.

نرماشیری افزود: قالی سیستان در ردیف بهترین بافته‌های ایرانی است و کشف تکه‌هایی از پارچه‌های بافته شده توسط زنان در شهر سوخته با قدمت پنج هزار سال نشانگر فعالیت بانوان سیستانی از گذشته‌های بسیار دور در زمینه بافت پارچه و قالی و قالیچه است.

نرماشیری خاطرنشان کرد: کیفیات و ارزشهای بصری در رنگ و نقش قالی سیستان متنوع و وسیع بوده و یکی از مهمترین آنها، ارزش وحدت در کثرت است که در فرش سیستان بیشتر در دو عنصر رنگ و نقش متجلی می‌شود.
  • تبلیغات