فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
برنامه ریزی برای برگزاری بهینه نمایشگاه 25
در این نشست رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به رسیدن به عدد 25 که نشان دهنده گذشت "ربع قرن" از عمر این نمایشگاه است، آن را نمادی دانست که نشانگر لزوم به حداقل رساندن خطاها و کاستی هاست و بر ضرورت برنامه ریزی مناسب و به هنگام برای برگزاری نمایشگاهی در خور شان فرش دستباف ایران تاکید کرد.

براساس این گزارش، در این نشست هرکدام از معاونان مرکز برنامه های معاونت مربوطه را به صورت جداگانه تشریح کردند و اعضای حاضر نیز دیدگاه ها و پیشنهادهایی را برای برگزاری شایسته تر بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران بیان کردند.

براساس این گزارش، نمایش فرایند تولید فرش دستباف برای بازدیدکنندگان، ایجاد بخش آشنایی کودکان و نوجوانان با فرش دستباف، برگزاری کارگاه های آموزشی، تبلیغات مناسب محیطی، برگزاری جشنواره فرش برتر، پذیرش بازرگانان خارجی، اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق شبکه های مجازی، و... از جمله برنامه های جنبی و محورهای قابل تاکید در این رخداد خواهد بود.

گفتنی است بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریور ماه 1395 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
  • تبلیغات