فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
بهره مندی از یارانه خرید نرم افزار طراحی فرش
در راستای بهبود فرایندها و ارتقای توان سفارش پذيري در زمينه طراحی و توليد فرش دستباف، این مرکز در ادامه برنامه سالهای پیش، تعداد محدودی از نسخه هاي نرم افزار طراحي فرش بوريا را با يارانه پيش بيني شده و شرایط در اختيار طراحان و تولیدکنندگان فرش کشور قرار می دهد.

براساس این گزارش؛ شرایط و چگونگی انتخاب متقاضیان نرم افزار بوریا به شرح ذیل می باشد.

مشخصات و نحوه بهره برداری از نرم افزار:

1- تخفبف تنها شامل نرم افزار طراحی فرش بوریا نسخه استاندارد(آخرین ویرایش) می باشد.
2- 30% قیمت پایه هر نرم افزار توسط متقاضی پرداخت می شود.
قيمت پايه هر نرم افزار39/785/000ريال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است که با احتساب یارانه تخصیصی مبلغ 11/935/500 توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.

3- نرم افزار تنها به زبان فارسی خواهد بود.
4- متقاضی پس از تایید و معرفی کتبی به شرکت سازنده توسط مرکز در کلاسهای آموزشی شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون مشمول دریافت فقط یک عدد نرم افزار با قفل سخت افزاری مشخص و غیر قابل واگذاری به غیر خواهد شد.

شرایط افراد جهت دریافت نرم افزار:

1- فعال بودن در امر تولید طرح و نقشه فرش دستباف در منطقه (دارا بودن یکی از مدارک ذیل)
- دارا بودن کارت شناسایی یا جواز تاسیس و بهره برداری و یا پروانه کسب واحدهای تولید طرح و نقشه فرش
- عضویت در انجمن طراحان و نقاشان فرش استان (ارایه معرفی نامه از انجمن مربوطه مبنی بر عضویت)
- ارایه معرفی نامه از تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی شهری یا روستایی فرش دستباف ، شرکت سهامی فرش ایران و یا سایر تشکلهای معتبر مرتبط با فرش دستباف مبنی برفعالیت در زمینه طراحی و تولید نقشه برای ایشان
2- فعال بودن در زمینه تولید فرش دستباف به صورت متمرکز ویا غیر متمرکز با مدیریت متمرکز( ارایه پروانه تولید و یا بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان)
3- آشنایی مقدماتی با رایانه

*** فرآیند معرفی متقاضیان:

- مراجعه به ادارات فرش سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استان مربوطه و ارائه درخواست و مدارک مربوطه از سوی متقاضیان
- بررسی شرایط متقاضیان و معرفی واجدین شرایط جهت استفاده از تسهیلات مذکور توسط ادارات فرش سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استان.
- تایید متقاضیان و معرفی به شرکت مذکور توسط مرکز ملی فرش ایران.
  • تبلیغات