فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش کرمان از «کما» بیرون آمده است
"فخری الله توکلی" 20 خردادماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و بررسی مشکلات فرش کرمان اظهار کرد: ایجاد کتابخانه تخصصی فرش در اتاق بازرگانی کرمان، راه اندازی شبکه اطلاع رسانی قالی و صنایع دستی، نوآوری در طراحی فرش با حفظ اصالت آن، آموزش های مداوم و ... از جمله اقدامات اتاق در دور قبلی در زمینه فرش بوده است.

وی با اشاره به تشکیل انجمن های محلی در شهرستان های سیرجان، جیرفت، راور و رفسنجان، افزود: امروز همه خانواده فرش شاهد هستیم که بعد از سال ها فرش کرمان از کما بیرون آمده و نیاز است به جد پیگیری شود تا به جایگاه قبلی خود برگردد.

الله توکلی تصریح کرد: با توجه به بازار گشوده امریکا و اروپا، باید حضور پررنگی داشته باشیم، زیرا این حوزه بازار قدیمی و تازه گشوده برای فرش است و از طرف اتاق گزارش اقدامات ماهانه را ارائه خواهیم کرد.
  • تبلیغات