فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
کتابخانه و آزمايشگاه تخصصی مرکز ملی فرش ايران گشايش يافت
در واپسين روزهای هفته کتاب، کتابخانه و آزمايشگاه تخصصی مرکز ملی فرش ايران با حضور "معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت" گشايش يافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ايران؛ کتابخانه مرکز ملی فرش ايران به منظور بهره برداری استادان، پژوهشگران، صاحبنظران و دانشجويان رشته فرش و ساير رشته های مرتبط راه اندازی شد.

علی يزدانی، معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در مرکز ملی فرش ايران ضمن گشايش کتابخانه و آزمايشگاه تخصصی فرش دستباف گفت: اميدوارم اين کتابخانه به مرجع مناسبی برای پژوهشگران و دانشجويان اين حوزه تبديل شود و يافته های تحقيقاتی و نتايج آزمايشگاهی اين حوزه نيز به شکل مناسبی به بدنه توليد فرش دستباف منتقل شود.

گفتنی است کتابخانه تخصصی فرش دستباف دارای بيش از 8 هزار نسخه کتاب و اسناد مرجع است و آزمايشگاه تخصصی مرکز ملی فرش ايران نيز با تجهيز دستگاه هايی مانند دستگاه اندازه گيری ثبات نوری، دستگاه اندازه گيری ثبات مالشی، استحکام سنج و کابينت نوری برای پژوهشگران مرکز ملی فرش ايران راه اندازی شده است.

گفتنی است؛ ساعات استفاده از کتابخانه مرکز ملی فرش ايران همه روزه به غير از روزهای تعطيل از ساعت 9 صبح تا 16 است.
  • تبلیغات