فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
کارگاه آموزشی سبک شناسی، مواد اوليه و طرح و نقش در موزه فرش ايران
موزه فرش ايران طی فراخوانی کارگاه آموزشی دو روزه آذر و دی ماه 1393 خود را اعلام کرد. علاقمندان به شرکت در اين دوره ها تا 20 آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره های مذکور اقدام کنند.

شرايط و ضوابط دوره مطابق اعلان زير می باشد.

  • تبلیغات