فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
14 مهرماه برگزاری جشن برای انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف
این مراسم در روز سه شنبه 14 مهرماه با حضور نمایندگان شورای جهانی صنایع دستی اجرا میشود. اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف اظهار داشت: قصد داریم شهر تبریز را به دنیا و جهانیان معرفی کنیم و این انتخاب را به اثبات برسانیم.
وی این پیشرفت را به توسعه هنر ، صنعت فرش و جذب توریست به این استان کمک شایانی میداند و اضافه کرد: قصد داریم در این مراسم تمام عناصر لازم برای این انتخاب را نشان دهیم، همچنین نمایشگاه دایمی فرش تبریز باعث میشود دوستداران این هنر تولیدات ارزنده این صنعت را به در یکجا مشاهده کنند.
برخی از برنامه های این مراسم عبارت است از: بازدید از بازار فرش ، محل انجام تولیدات فرش، دانشگاه هنر اسلامی و برگزاری نمایشگاهی برای شناساندن فرهنگ و هنر آذربایجان

  • تبلیغات