فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
هشدار محمدرضا نعمت زاده نسبت به سو استفاده از نام آقای فرش

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرستاد تا واکنشی نسبت به بهره برداری یکی از مراکز عرضه فرش های ماشینی به عنوان "آقای فرش ایران" نشان دهد و درخواست جلوگیری از فریفتن مخاطبان شود و همچنین شرکت های خصوصی در استفاده از واژه "ایران" برای ثبت خودداری کنند.
وزیر صنعت اظهار کرد: این اواخر تبلیغاتی برای ارایه دهندگان فرش های ماشینی انجام شده به عنوان "آقای فرش ایران" این در حالی است که عناوینی از جمله "آقای فرش" ، "آقای فرش ایران" , "Mr Carpet "  برای هنر و صنعت فرش های دستباف ایران ثبت و درج شده است.
محمدرضا نعمت زاده اضافه کرد: با توجه به ارزش فرش های نفیس دستباف به عنوان میراث مهم و گرانبهای ایران در برابر کفپوش های صنعتی حفاظت و مراقبت شود برای اجتناب از مخاتلت مخاطبان

  • تبلیغات