فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
در اصفهان به زودی موزه فرش افتتاح میشود
14 هزار متر مربع در طبقه پایین میدان امام علی که یکی از میدان های قدیمی و تاریخی این شهر است برای کاربرد های متفاوت تعبیه شده است که با تعمیر و نوسازی این میدان، 3 هزار متر مربع از این فضا قرار است به موزه فرش اختصاص یابد.

شهرداری اصفهان قصد دارد که این محل را به یکی از مراکز فرهنگی و هنری بدل کند و فعالیت های دیگری مانند آموزش و امور کارگاهی در زمینه فرش را در کناره این موزه قرار دهد.

حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران بخاطر این فعالیت فرهنگی و التفات به فرش دستباف از شهرداری اصفهان سپاسگزاری کرد و اعلام کرد از یاری و مساعدت مرکز ملی فرش ایران در ترقی و پیشبرد موزه فرش اصفهان دریغ نخواهیم کرد

  • تبلیغات